Blog van zaak-shops.nl

brengt woorden tot leven.

Op een weerstation thuis, kun je het weer nauwgezet in de gaten houden.

Een weerstation is een instrument die het weer kan meten. Zo’n weerstation wordt vaak handmatig, maar tegenwoordig ook wel automatisch uitgelezen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen weerstations waar alleen grondwaarnemingen worden verricht en weerstations waar ook de wind, luchtdruk, temperatuur en vochtigheid in de lucht worden gemeten.

Hoe hield men vroeger het weer in de gaten?

Als iemand iets wilde weten over het weer dan keek men naar buiten. Uit het gedrag van bijvoorbeeld de dieren kon men aflezen wat voor weer het zou worden.

Enkele weerspreuken waarbij gekeken is naar het gedrag van dieren:

 • Als in januari de muggen zwermen, moet je in maart de oren wermen
 • Zingt de leeuwerik hoog in de lucht, heerlijk weer voorspelt zijn vlucht
 • Een bijenzwerm in mei, goed teken voor de wei
 • Vliegen de zwaluwen laag, dan nadert een regenvlaag
 • Zingt de vink in de morgenstond, zo hij zeker regen verkondt
 • Als de muggen dansen gaan, is het met de regen zeker gedaan
 • Vliegt de zwaluw hoog, dan blijft het overwegend droog
 • Zijn er in december nog mollen, laat de winter met zich sollen

Vroeger keken de mensen ook naar de verjaardagen van heiligen. Een belangrijk moment in het jaar zijn de ‘ijsheiligen’. Deze dagen vallen dit jaar in de periode van 11 tot en met 14 mei. Ijsheiligen is één van de oudste en misschien wel het bekendste begrip uit de volksweerkunde. De ijsheiligen ontlenen hun benaming aan het gevaar van koud voorjaarsweer voor het gewas, dat in deze tijd in volle bloei staat. Een late vorstnacht kan heel veel schade aanrichten. Over het algemeen is het bekend dat je pas na ijsheiligen kan beginnen met het planten in de volle grond.

Leuke spreuk:

‘voor ijsheiligen de bloempotten buiten, veelal kun je er dan naar fluiten. Wacht af tot de heiligen zijn voorbij, de bloemen zijn u daarvoor blij’

Ook zijn er bepaalde dagen waarop we kunnen zien wat het weer zal brengen. De bekendste zijn de zogenoemde ‘hondsdagen’ in juli. Wanneer er op die dagen regen komt, kun je er wel van uitgaan dat het een koude en natte zomer zal worden. Wanneer het op die dagen droog en warm is, dan wordt het zeker een mooie, droge en warme zomer.

Verder keek men ook naar de bomen, struiken en planten. Wanneer de bomen en planten vroeg bloeien is dat meestal een aankondiging voor een mooie zomer. Bijvoorbeeld de kammille; dit kruid ruikt heerlijk en wanneer de mensen dit vroeger roken in mei, dan werd het vast en zeker een mooie zomer.

Weerhuisje

Evenals de koekoeksklok komt ook het weerhuisje uit Duitsland. Er is weinig bekend over de uitvinder van het weerhuisje, maar aangenomen wordt dat het in het duitse Schwarzwald tussen de 16e en 17e eeuw is uitgevonden. De vormgeving is vaak een nabootsing van de huizen die in het zwarte woud te vinden zijn. Met figuren zoals bijvoorbeeld dennebomen, dieren die daar voorkomen, paddestoel, drinkbak en houtstapels.

Een weerhuisje dient ervoor om de luchtvochtigheid te meten. Bij mooi weer, wanneer de lucht droog is komt de vrouw in traditionele kleding naar buiten. Wanneer de lucht vochtig wordt verschijnt de man. Dit kan betekenen dat er regen aan zit te komen. Dit kan doordat er in het weerhuisje een paardehaar of een stukje schapendarm zit. De schapendarm zit aan een vast punt in het dak van het weerhuisje gemonteerd. Hieraan zijn het vrouwtje en het mannetje opgehangen. Doordat de schapendarm reageert op de luchtvochtigheid, komen de figuurtjes in beweging. Bij hoge luchtvochtigheid zet het stukje schapendarm of paardehaar uit en bij lage luchtvochtigheid krimpt deze weer in. En zo draait het vrouwtje naar buiten bij mooi weer en het mannetje naar binnen.  In wezen wordt het plateautje waar de figuutjes op staan gedraaid. Dus bij hoge luchtvochtigheid zet het darmpje uit en ontspant zich, daardoor draait het mannetje naar buiten en het vrouwtje naar binnen.

M2

Onze nationale driekleur

Vlaggen bestaan al heel lang. Al in de prehistorie tekenden mensen vlaggen op rotsen of op dierenhuiden. De Romeinen waren de eersten die oorlog voerden met een vlag (of vaandel) aan een stok. Vlaggen hebben net als wapenschilden een betekenis. Een vlag symboliseert de geschiedenis van bijvoorbeeld een land, stad, regio, familie of schip. De vlag laat zien dat mensen of nationaliteiten bij elkaar horen.

Rood, wit, blauw

De Nederlandse vlag heeft drie horizontale strepen in de kleuren rood, wit en blauw (van boven naar beneden). De driekleur is ontstaan omstreeks 1630, tijdens de tachtigjarige oorlog met Spanje. In de strijd tegen koning Philips II van Spanje voerden de opstandelingen, met aan het hoofd de prins van Oranje de ‘prinsenvlag’ met de kleuren orange-blanje-bleu. Dit was de eerste vlag ter wereld in drie evenwijdige kleurstroken, naast de éénkleurige oranje vlag. De vlag van het huis van Oranje-Nassau.

Waar staan de kleuren van de Nederlandse vlag voor?

Het rood staat voor het volk, het wit voor de kerk en het blauw voor de adel. Officieel waren de kleuren vermiljoen (orange), helderwit (blanje) en kobaltblauw (bleu). Vermiljoen is een rood-oranje achtig pigment. Maar de kleur was echter duur en moeilijk te verkrijgen. In plaats daarvan werd er voor rood gekozen. De vandaag de dag gebruikte oranje wimpel komt voort uit een compromis. De bovenste kleur van de vlag was eerst oranje, maar nu dus rood. De oranje wimpel boven de vlag is een compromis om de verbondenheid met het koninklijk huis via de vlag te benadrukken. Hiermee is Nederland het enige land ter wereld dat op verschillende manieren kan vlaggen.

Wanneer mogen we de vlag uithangen?

 • 31 januari: verjaardag prinses Beatrix
 • 27 april: Koningsdag, verjaardag koning Willem-Alexander
 • 4 mei: nationale dodenherdenking
 • 5 mei: nationale Bevrijdingsdag
 • 17 mei: verjaardag koningin Maxima
 • Laatste zaterdag in juni: veteranendag
 • 15 augustus: formeel einde tweede wereldoorlog
 • 3e dinsdag september: Prinsjesdag (alleen in Den Haag)
 • 7 december: verjaardag prinses Amalia
 • 15 december: koninkrijksdag

Als bovenstaande dagen op een zondag of een algemeen erkende christelijke feestdag vallen, dan moet je de vlag een dag later uithangen.

Alleen op Koningsdag en op genoemde verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis wordt de vlag uitgestoken met oranje wimpel.

Als iemand geslaagd is voor zijn of haar examen wordt ook vaak de vlag uitgestoken met daaraan de schooltas.

De manier waarop gevlagd moet worden is vastgelegd in een protocol van de Rijksoverheid. De vlaginstructie is verplicht voor de Rijksoverheid en lokale overheden. Burgers mogen naar eigen inzicht vlaggen.

Enkele richtlijnen:

 • De vlag mag in gehesen situatie nooit de grond raken
 • Er is geen richtlijn voor de afmeting van de vlag, behalve dat de lengte naar verhouding tot de breedte klopt
 • De vlag mag niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen of blijven hangen, behalve als de vlag goed verlicht is en de kleuren daardoor goed zichtbaar zijn
 • Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden van de tweede wereld oorlog. De periode van vlaggen is van 18.00 uur tot zonsondergang (zonder wimpel)

Deze dag wordt op verschillende manieren onder de aandacht gebracht op radio en televisie. Evenals de verjaardag van onze koning (Koningsdag). Op deze dag staan traditioneel de oranje tompoezen in de koelkast.

Spreekwoorden en uitdrukkingen die het woord vlag bevatten:

 • Als een vlag op een modderschuit = dat is veel te mooi voor die situatie
 • De vlag dekt de lading niet = iets onder een goede naam verkopen zonder dat het ook die kwaliteit heeft
 • De vlag strijken = het opgeven
 • De vlag uitsteken = ergens heel blij mee zijn
 • Met vlag en wimpel slagen = met een zeer goede beoordeling slagen
 • Onder valse vlag varen = zich anders voordoen

M2

Als het zonnetje weer wat langer gaat schijnen en de temperatuur wordt weer wat hoger, dan is het tijd om de barbecue buiten te zetten. Zorg er wel voor dat het vlees zo lang mogelijk in de koelkast blijft liggen, om het lekker vers te houden.

Het jaar 2016 gaat de geschiedenisboeken in als één van de zonnigste jaren. Ook was het vorig jaar een zeer warm jaar. De zomer was gemiddeld één van de warmste zomers ooit in Nederland. Aan de kust scheen de zon het meest: 1880 uur tegenover 1640 uur normaal. Sinds het begin van de 21ste eeuw is het warmterecord op aarde nu al vier keer voor de bijl gegaan: in 2005, 2010, 2015 en 2016.

Den Helder is de plaats met de meeste zonuren van Nederland, daarna komt Vlissingen. Dit komt omdat Den Helder hoger is gelegen en daardoor in een jaar een half uur langer dag heeft dan Vlissingen. Als we kijken naar de meest zonnige provincie, dan staat Zeeland op de eerste plaats.

In Nederland klagen we al wanneer het kwik boven de 30 graden uitkomt. Dat stelt helemaal niks voor als je het vergelijkt met de heetste plekken op aarde.

De 10 heetste plaatsen op aarde zijn:

 1. Dasht-e Lut (woestijn), Iran, 70,7 graden celsius. Daar kan en wil niets groeien en niemand wil daar wonen. Uiteraard is hier ook geen weerstation aanwezig om de temperatuur te meten. Tijdens een zeven jaar durende studie heeft een satelliet van de NASA temperaturen gemeten en het record werd gevestigd in 2005.
 2. Badlands (Queensland Outback), Australië, – 69,3 graden Celsius
 3. Flaming Mountains, China – 66,7 graden Celsius
 4. El Azizia, Libië – 58 graden Celsius
 5. Death Valley, Amerika – 56,5 graden Celsius
 6. Rub’ al Khali, Saoedi-Arabië – 56 graden Celsius
 7. Kebili, Tunesië – 55 graden Celsius
 8. Timboektoe, Mali – 54,5 graden Celsius
 9. Tirat Zvi, Israël – 54 graden Celsius
 10. Dall ol, Ethiopië – 47 graden Celsius

De 10 zonnigste steden van Europa zijn:

 1. Valletta, Malta – 3049 zonuren per jaar
 2. Lissabon, Portugal – 2781 zonuren per jaar
 3. Athene, Griekenland – 2773 zonuren per jaar
 4. Marseille, Frankrijk – 2769 zonuren per jaar
 5. Nice, Frankrijk – 2724 zonuren per jaar
 6. Madrid, Spanje – 2691 zonuren per jaar
 7. Tirana, Albanië – 2526 zonuren per jaar
 8. Barcelona, Spanje – 2513 zonuren per jaar
 9. Podgorica, Montenegro – 2473 zonuren per jaar
 10. Napels, Italië – 2411 zonuren per jaar

M2

De geschiedenis en het hier en nu van de drone

Uitvinder Nikola Tesla tekende de eerste drones in 1884.

Een drone, een zoemend onbemand luchtvaartuig, ook wel UAV genoemd (Unmanned Aerial Vehicle) is een ideale verkenner in de lucht. Het kan op afstand worden bestuurd met een joystick en een beeldverbinding. De eerste gemotoriseerde UAV vloog in 1916 boven zee.

De onbemande vliegtuigjes spreken tot de verbeelding. Vooral mannen- en jongensharten gaan er sneller van kloppen. Maar ook overheden en ambtenaren willen de lucht in. Nepal gebruikt bijvoorbeeld een drone om stroperij op groot wild te bestrijden.

Als de atmosfeer even te instabiel is, kun je er een drone op af sturen, om bijvoorbeeld een orkaan te onderzoeken.

Er wordt ook flink gesleuteld om een drone als vliegende bosbrandblusser  in te zetten. Nog dit jaar zullen in Oost-Nedeland de eerste drones worden ingezet. De brandweer verwacht dat er volgend jaar een landelijk netwerk van tientallen drones actief zal zijn. Drones zijn ideale technische middelen en zeer handzaam om voor dergelijke zaken in te zetten.

In een poging om de gebruikers beter van dienst te kunnen zijn, gaat Apple mogelijk drones inzetten om actuele informatie toe te voegen aan de navigatie-app die standaard geïnstalleerd staat op de iPhone.

Steeds vaker worden er drones ingezet bij het werk. Drones kunnen het werk veiliger maken en ze kunnen nauwkeurige informatie geven. En … met het gebruik van drones kunnen er kosten bespaard worden. Met drones kunnen bijvoorbeeld ook de dijken worden geïnspecteerd. Maar er kunnen ook herten geteld worden en 3-D beelden gemaakt worden.

Drones worden ook ingezet voor maatschappelijke doeleinden, zoals het zoeken van overlevenden van bijvoorbeeld een vliegtuigongeluk, of overlevenden van een orkaan. Dit bleek erg effectief te zijn en de overheid wil deze projecten dan ook subsidiëren.

Wetgeving particulier gebruik van drones

Vliegen met een drone valt in Nederland onder de regeling modelvliegen. De belangrijkste regels op een rijtje:

 • Vlieg alleen overdag
 • Houd de drone altijd goed in de gaten
 • Vlieg nooit hoger dan 120 meter
 • Vlieg nooit boven bebouwde grond, wegen en mensen
 • Vlieg nooit rondom vliegvelden
 • Respecteer andermans privacy en rust
 • Gebruik je verstand

M2

Vleermuizen zien slecht, daarom zijn hun oren onmisbaar. Kijken doen ze eigenlijk met hun oren.

De vleermuis is een vliegend nachtdier waar heel wat mensen ten onrechte schrik van hebben. Ze vliegen immers niet in je haar, veranderen niet in een vampier en ze zijn niet agressief.

Hoewel er wereldwijd meer dan 1000 soorten vleermuizen bestaan, komen er in Europa slechts 20 verschillende soorten voor. In de winter houden ze een winterslaap, van oktober tot en met maart, op een verborgen plekje. In de zomer zijn onze vleermuizen actiever en kan je ze gemakkelijker opmerken. Sommige soorten wonen in leegstaande gebouwen, andere in holle bomen of ze verblijven in grotten. Zoals bijvoorbeeld in zuid-Limburg. Ook bestaan er speciale vleermuizen nestkastjes, die voorkomen kan dat de vleermuizen hun verblijfplaats hebben in de spouwmuur van je huis.

Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn wettelijk beschermd, maar dat blijkt onvoldoende om van alle soorten levensvatbare populaties te behouden. Speciale acties, zoals bijvoorbeeld het inrichten van zolders of het plaatsen van vleermuisnestkastjes, kunnen de aantallen weer opkrikken. En jij kunt hierbij helpen door deze speciale nestkasten op te hangen in je tuin. Doe dit overigens wel op een beschutte plek, zodat de vleermuizen niet gestoord kunnen worden.

Insektenverslinders

Het gewicht van een vleermuis varieert van vijf tot vijfentwintig gram. Om te overleven moet een vleermuis per nacht ongeveer een kwart tot de helft van z’n gewicht aan muggen, motten en spinnen eten. In dit geval is het handig om een vleermuiskolonie in de buurt te hebben. Ze zijn onschadelijk en kolonies in huizen veroorzaken over het algemeen weinig overlast.

Leuke weetjes over vleermuizen:

 • Ze slapen ondersteboven. Het hangen kost geen kracht, dankzij een soort kliksysteem in de klauwen van hun achterpoten. Die gaan als het ware op slot. Handig voor hun lange winterslaap
 • Elke vleermuissoort maakt zijn eigen geluid. De sonar van de meeste vleermuizen is voor mensen niet hoorbaar. De hoge geluiden die ze maken liggen ver boven onze gehoorgrens. Batdetectors kunnen de geluiden opvangen en omzetten in geluiden die we wel kunnen horen
 • Ze knagen niet en brengen ook geen nestmateriaal binnen
 • Ze gebruiken alleen bestaande toegangen tot hun schuilplaats. Een opening van 2,5 op 1 centimeter is vaak al voldoende
 • Ze brengen geen ziektes over, maar als ze overdag aan een muur hangen of op de grond liggen, kun je ze echter beter niet met blote handen vastpakkken
 • Hun keuteltjes zijn erg droog en prima meststof voor de tuin

M2

Heel romantisch: samen een fietstocht maken

Koppels die vaak samen een tocht op de fiets maken, blijven langer bij elkaar. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Door samen te bewegen word je gelukkiger en bouw je een betere band op. Het versterkt daarmee je emotionele band want de houding en het gedrag worden op een natuurlijke manier op elkaar aangepast. Zonder dat je het door hebt, houd je meer rekening met de ander en zorg je voor de ander, zonder je eigen belangen uit het oog te verliezen.

Tijdens een fietstocht pas je bijvoorbeeld onbewust het tempo aan op het tempo van je partner. Deze en andere onbewuste aanpassingen versterken de emotionele band. Daarnaast heeft samen bewegen als groot voordeel dat je allebei aan je gezondheid werkt. En dat heeft ook een positieve invloed op je relatie.

Bewegen maakt gelukkig

Als je sport of lang achter elkaar beweegt maakt je lichaam het hormoon endorfine aan. Dit hormoon wordt ook wel het gelukshormoon genoemd. En als je vaak samen beweegt, word je dus automatisch gelukkiger. Amerikaanse onderzoekers ondervonden dat tijdens het sporten of bewegen het lichaam hetzelfde reageert als wanneer je verliefd bent. Koppels die samen sporten of bewegen, bijvoorbeeld fietsen, ervaren deze lichamelijke reacties onbewust als verliefdheid. Doordat je een positief geval ervaart projecteer je dit ook naar je partner en andersom natuurlijk ook.

Als je samen een fietstocht maakt, werk je aan een gezamenlijk doel, ook al stel je van te voren niet bewust een doel. Tijdens het fietsen help je elkaar om bijvoorbeeld een steile heuvel op te fietsen of deel je gedachtes over de omgeving. Dit versterkt het vertrouwen in elkaar.

Nieuwe dingen ontdekken

Tijdens een tocht op de fiets samen, zie je allerlei nieuwe dingen. In een omgeving die je misschien nog niet kent, moet je bijvoorbeeld samen zoeken naar de juiste route. Hierdoor leer je beter met elkaar te communiceren en samen te werken. Van fietsen in een onbekende omgeving word je dus een echt en hecht team.

Van fietsen krijg je dus vlinders in je buik. Stap daarom wat vaker op de fiets met je partner of neem je vriend of vriendin mee. Deze romantische fietstocht kun je dan afsluiten met een heerlijk kopje verse thee uit de theepot en een stukje appeltaart.

Waar komt het woord fiets eigenlijk vandaan?

Een hoogleraar aan de universiteit van Gent meent de oorsprong van het woord fiets te hebben achterhaald. Het stamt volgens hem af van een Duits woord voor een plaatsvervangend paard. De discussie over de herkomst van het woord fiets woedt al sinds 1886. De hoogleraar ontdekte toevallig dat het woord in het Duits naar een reservepaard verwijst, vergelijkbaar met de term ‘stalen ros’.

M2

Het hele jaar door

Vogels voeren in de tuin kan het hele jaar door, maar de meeste mensen beginnen ermee in de herfst, als de temperatuur op de thermometer daalt en de dagen korter worden. Op dat moment liggen de schappen van de winkels vol met vetbollen, strooivoer en pindanetjes, die je dan in een vetbolhouder of voedersilo buiten kunt hangen.

Maar vogels gebruiken het hele jaar door veel energie. Veel mensen denken dat het bijvoeren van vogels in de lente niet nodig is, maar ook dan kan er voedselschaarste ontstaan. Als het bijvoorbeeld twee dagen achter elkaar hard regent en waait, zijn er bijna geen insecten meer te vinden, dus ook dan kunnen de vogels onze hulp goed gebruiken.

 • In de wintermaanden hebben vogels hun energie nodig om op temperatuur te blijven
 • In het voorjaar voor het nestelen en het leggen van eieren
 • Daarna hebben ze veel energie nodig om het nest te verdedigen en de jonge vogels te laten opgroeien
 • In het najaar om reserves op te bouwen voor de aankomende winter

Vogels in de lente

Tijdens de lente hebben vogels het druk om een partner te zoeken, een nest te bouwen, eieren te leggen, te broeden en hun jongen groot te brengen. En dat hele proces gaat vaak twee keer achter elkaar. Insecten, rupsen en wormen zijn een bron van eiwitten. Daar gaan vogels naar op zoek en die zijn in deze tijd van het jaar normaal gesproken in een vogelvriendelijke tuin ruim voorradig. Maar door weersomstandigheden is het goed om onze vogels in de tuin de mogelijkheid te geven om genoeg voedsel te kunnen vinden. Tenslotte kijken wij met veel plezier hoe onze gevleugelde vrienden zich te goed doen. Vogels in de tuin brengen levendigheid, maken vrolijk en zijn leuk om naar te kijken.

Voederplank, voederhuisje of op de grond?

Je kunt het vogelvoer op een voederplank, in een voederhuisje of op de grond strooien. Het voordeel van een huisje is dat het voedsel niet vochtig kan worden. Bij een voederplank is het voordeel dat de vogels bij onraad gemakkelijk weg kunnen vliegen. Bij een voederplank is het wel belangrijk dat je deze regelmatig schoon maakt. Er zijn ook vogeltjes die wat schuw zijn, zoals het winterkoninkje en de heggemus. Strooi daarom voor hen wat vogelvoer op de grond, bij voorkeur onder de struiken.

Pinda’s kun je beter niet geven in de lente en de zomer, want jonge vogeltjes zouden hierin kunnen stikken!

Vogelbadje

Vogels nemen graag een waterbad en daarna gaan ze driftig aan de poets. Dit doen ze om zo het vet van de stuitklier over de veren te verspreiden. Zo houden ze hun verenpak mooi in orde. Ook nemen ze wel eens een zandbad. Dit is niet alleen bedoeld om parasieten uit de veren te krijgen, maar ook om de veren zo snel mogelijk weer droog te krijgen. Daarvoor kiezen vogels vaak echt zand uit, dus niet losse aarde. Het zand blijft niet plakken in de veertjes en als ze zich goed uitschudden, neemt dit het water mee. Bovendien doen de vogels het vaak als het warm weer is. Door de warme zandkorrels drogen de veertjes nog wat sneller.

M2

Al honderden jaren oud

Ieder jaar wordt carnaval gevierd in Nederland, vooral in het zuiden van het land. Dat komt omdat het zuiden meer Katholiek is en carnaval vroeger is ontstaan als Katholiek feest. Mensen die in het noorden woonden waren voornamelijk Protestants. We weten niet precies hoe lang er al carnaval gevierd wordt, maar het is wel zeker dat het al honderden jaren bestaat.

We weten dat de oude Grieken hun wijngod Dyonisos op een schip met wielen rond reden. En dat de Romeinen een feest vierden waarbij ze zich ook verkleedden. En de Germanen vierden een feest in februari, omdat de zon dan weer langer ging schijnen. Ze waren blij dat de lange, koude winter weer voorbij was. De winter was de moeilijkste tijd van het jaar. Er groeide niets meer en er was dan ook bijna niets meer te eten. De mensen waren dan ook ieder jaar weer dankbaar dat de zon langer ging schijnen en dat het warmer werd. Dus als de temeratuur op het weerstation hogere waarden aangaf.

Vastenavond

Carnaval heette vroeger ‘Vastenavond’ want direct daarna begint de vastentijd. Bij het vasten wordt er overdag niet of weinig gegeten en gedronken.

In de loop van de tijd, toen de Germanen christelijk waren geworden, veranderde dit. De christelijke kerk heeft feestdagen rond het leven van Jezus Christhus. Kerstmis is het feest van zijn geboorte. Op Goede vrijdag wordt herdacht dat hij aan het kruis is gestorven en met Pasen dat hij opstond uit de dood.

De gelovigen wilden het lijden van Jezus meebeleven. Veertig dagen lang aten ze weinig tot geen vlees en leefden ze eenvoudig. Dat noemden ze de vastentijd. Maar voordat de vastentijd in februari begon, wilden ze nog graag uitgebreid eten en drinken. Dat werd het feest van ‘Vastenavond’. Tegenwoordig noemt iedereen dat feest ‘Carnaval’.

De kerk had wel veel problemen met dat vele drinken, eten en feesten. Mensen konden dan niet meer goed nadenken en konden rare dingen gaan doen. De kerk verbood daarom op een gegeven moment het carnavalsfeest. Men probeerde onder dit verbod uit te komen. In Den Bosch bijvoorbeeld bedachten ze een soort toneelstuk van drie dagen. Alles wat er die dagen gebeurde werd gespeeld en was niet echt. De stad kreeg een andere naam: Oeteldonk. En de burgemeester heet Peer van de Muggenheuvel. Drie dagen lang heeft hij het voor het zeggen en niet de echte burgemeester. Drie dagen lang wordt alles wat serieus is vergeten. Er wordt plezier gemaakt en overal wordt de draak mee gestoken. Bijvoorbeeld als wethouders of andere belangrijke figuren in de stad iets heel erg fout hebben gedaan en ze hebben daarmee in de kranten gestaan, dan kan het zijn dat ze met carnaval daarmee worden geplaagd.

Wist je dat?

 • In heel Nederland André van Duin het beroemdst was met zijn carnavalkrakers: ‘Er staat een paard in de gang’ en ‘heb hele grote bloemkole’…
 • In de meeste plaatsen waar carnaval gevierd wordt, ook een optocht is …
 • Op de woensdag na carnaval de vastenperiode van zes weken en vier dagen begint …
 • Carnaval veertig dagen voor Pasen valt … Op z’n vroegst 2 februari en op zijn laatst 8 maart …
 • In Brabant anders carnaval gevierd wordt dan in Limburg …
 • Op de elfde van de elfde maand (11 november) om 11.11 uur, elke carnavalsvereniging een Raad van Elf aanwijst en een Prins carnaval …
 • Elf wordt gezien als het getal van de gekken …

M2

Nog zo’n 20 dagen te gaan en dan is het lente. Nou ja, niet helemaal, maar dan is het maart en dat betekent dat het voorjaar gaat beginnen.

Wie niet nóg drie weken kan wachten, haalt nu alvast lentebloeiers in huis. Hyacinten, narcissen en blauwe druifjes in knalkleuren zorgen voor een kleurenexplosie en een beetje lente in huis. Zodra het buiten boven nul is, kun je ze ook buiten zetten.

Ventileren

Als het zonnetje zich weer wat meer laat zien en de temperaturen worden zo langzamerhand wat hoger, dan hebben we zin om de ramen open te zetten. Lekkere frisse en schone lucht in huis is heel belangrijk het hele jaar door. Niet iedereen beseft het, maar de luchtkwaliteit in onze huizen kan slechter zijn, dan de luchtkwaliteit buiten. Er kan zich binnen veel ophopen als je slecht ventileert. Huidschilfers, honden- en kattenhaar, fijnstof …

Hoe ventileer je een huis het best?

Plaats ventilatieroosters in huis, het liefst tegenover elkaar, zodat er een luchtstroom ontstaat. Dit is iets anders dan tocht. Ook is het goed om ’s nachts het raam open te hebben in de slaapkamer, of het nou koud is of niet. Het gaat erom dat er genoeg zuurstof binnenkomt. Is dit niet het geval, dan word je moe wakker en kun je hoofdpijn krijgen.

Ook mensen die aan een drukke weg wonen, moeten hun ramen open zetten. Vaak schrikken bewoners van de vieze kozijnen en houden hierdoor de ramen dicht. Toch moeten die geregeld openstaan, anders wordt de luchtkwaliteit binnen nog veel slechter dan buiten.

Investeren in een goede ventilator in huis kan veel ongemak oplossen en voorkomen. Zonder goede ventilatie kun je onaangename effecten verwachten, zoals kans op schimmels en huismijt, tot gezondheidsklachten als hoofdpijn en misselijkheid. Bij mensen met astma is ventileren nog belangrijker. Frisse lucht zorgt er namelijk voor dat stof niet de kans krijgt om te dwarrelen. Daardoor nestelt het stof zich niet in stoffen banken en tapijten.

Het ligt voor de hand dat geregeld goed stofzuigen met een stofzuiger en stof afnemen in huis ook helpt. Fijnstof is bij luchtvervuiling het schadelijkst. Je kunt het grove deel van fijnstof zien bij het uitkloppen van bijvoorbeeld een kleed. Het fijnere deel is met het blote oog niet te zien en bestaat uit kleine deeltjes die je neusharen niet kunnen filteren. Hierdoor kunnen die zich diep in je longen nestelen en voor irritatie zorgen. Ook kun je het fijnstofgehalte in de lucht tegengaan door geregeld kleden, dekens en kussens buiten te hangen en uit te kloppen.

Alleen héél veel planten kunnen de luchtkwaliteit in huis verbeteren. Ook ons brein reageert positief op planten en bloemen in en rondom huis.

M2

Het voorjaar van 2017 staat voor zowel de topdarters als de dartfans voor een groot deel in het teken van de Premier League Darts. Aan deze dartscompetitie doen tien topdarters mee, waaronder de Nederlanders Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Jelle Klaasen.

De Premier League Darts 2017 is de dertiende editie van het jaarlijkse dartstoernooi. Het wordt georganiseerd door de Professional Darts Corporation (PDC). Het toernooi begint op donderdag 2 februari en eindigt op donderdag 18 mei. Maar liefst vijftien weken lang kun je elke donderdagavond genieten van het darten op de televisie. Er wordt gedurende dit toernooi alleen op de donderdagen gespeeld in de dartssteden in Engeland, Ierland, Nederland, Noord-Ierland, Schotland en Wales.

Er mogen jaarlijks tien darters deelnemen aan de Premier League Darts. Het deelnameveld wordt vastgesteld op basis van geleverde dartsprestaties. Met Jelle Klaasen, Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld, mag Nederland voor het eerst in de geschiedenis met drie darters deelnemen aan dit toernooi. Alle drie de darters deden al vaker mee aan het toernooi, maar nog nooit tegelijkertijd.

Ahoy Rotterdam

Tijdens de zevende speelronde komen de darters naar Nederland. Direct nadat bekend werd gemaakt dat de darters naar Rotterdam zullen komen, waren binnen vier minuten alle kaarten voor de tafels uitverkocht. En binnen een kwartier ook alle tribunekaarten.

Finale

De finale wordt gehouden op donderdag 18 mei 2017 in de O2-Arena in London. De O2-Arena is met een doorsnede van 365 meter, het grootste koepelgebouw ter wereld. Dit gebouw heeft een capaciteit voor 20.000 bezoekers.

Door de grote publieke belangstelling voor het darten worden er rechtstreekse uitzendingen van het toernooi verzorgd door RTL-7.

Wil je optimaal genieten van de dartwedstrijden op televisie in je eigen huiskamer, zorg er dan voor dat er een lekker biertje koud staat in de koelkast.

Dartbord kopen?

Voor al je dartborden, pijlen, flights en accessoires zit je goed bij zaak-shops.nl (darts-zaak.nl). Je kunt er voor kiezen om een elektronisch dartbord of een dartbord te kopen van sisal. Deze zijn professioneler dan een dartbord van papier en gaan veel langer mee. Er zijn verschillende goede merken met de Britse fabrikanten “Nodor” en “Winmau” als de bekendste en “Longfield” als Nederlandse fabrikant. Deze borden hebben een beugel die op een kast of muur kan worden bevestigd. Een enkele schroef wordt ingebracht in het midden van de achterkant van het dartbord. Het bord kan daardoor draaien als deze wordt opgehangen aan de beugel. Het draaien van het bord heeft een voordeel zodat je het op een regelmatige basis kan veranderen om ongelijke slijtage te voorkomen. Veelal gaat het vak van 5, 20 en 1 snel achteruit, wanneer daar alleen op gegooid wordt. Wanneer je aan het dartbord draait, zal je de buitenste ring met nummers moeten verwijderen en opnieuw plaatsen, zodat de 20 weer bovenaan het dartbord komt te staan.

M2