Blog van zaak-shops.nl

brengt woorden tot leven.

Op een weerstation thuis, kun je het weer nauwgezet in de gaten houden.

Een weerstation is een instrument die het weer kan meten. Zo’n weerstation wordt vaak handmatig, maar tegenwoordig ook wel automatisch uitgelezen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen weerstations waar alleen grondwaarnemingen worden verricht en weerstations waar ook de wind, luchtdruk, temperatuur en vochtigheid in de lucht worden gemeten.

Hoe hield men vroeger het weer in de gaten?

Als iemand iets wilde weten over het weer dan keek men naar buiten. Uit het gedrag van bijvoorbeeld de dieren kon men aflezen wat voor weer het zou worden.

Enkele weerspreuken waarbij gekeken is naar het gedrag van dieren:

 • Als in januari de muggen zwermen, moet je in maart de oren wermen
 • Zingt de leeuwerik hoog in de lucht, heerlijk weer voorspelt zijn vlucht
 • Een bijenzwerm in mei, goed teken voor de wei
 • Vliegen de zwaluwen laag, dan nadert een regenvlaag
 • Zingt de vink in de morgenstond, zo hij zeker regen verkondt
 • Als de muggen dansen gaan, is het met de regen zeker gedaan
 • Vliegt de zwaluw hoog, dan blijft het overwegend droog
 • Zijn er in december nog mollen, laat de winter met zich sollen

Vroeger keken de mensen ook naar de verjaardagen van heiligen. Een belangrijk moment in het jaar zijn de ‘ijsheiligen’. Deze dagen vallen dit jaar in de periode van 11 tot en met 14 mei. Ijsheiligen is één van de oudste en misschien wel het bekendste begrip uit de volksweerkunde. De ijsheiligen ontlenen hun benaming aan het gevaar van koud voorjaarsweer voor het gewas, dat in deze tijd in volle bloei staat. Een late vorstnacht kan heel veel schade aanrichten. Over het algemeen is het bekend dat je pas na ijsheiligen kan beginnen met het planten in de volle grond.

Leuke spreuk:

‘voor ijsheiligen de bloempotten buiten, veelal kun je er dan naar fluiten. Wacht af tot de heiligen zijn voorbij, de bloemen zijn u daarvoor blij’

Ook zijn er bepaalde dagen waarop we kunnen zien wat het weer zal brengen. De bekendste zijn de zogenoemde ‘hondsdagen’ in juli. Wanneer er op die dagen regen komt, kun je er wel van uitgaan dat het een koude en natte zomer zal worden. Wanneer het op die dagen droog en warm is, dan wordt het zeker een mooie, droge en warme zomer.

Verder keek men ook naar de bomen, struiken en planten. Wanneer de bomen en planten vroeg bloeien is dat meestal een aankondiging voor een mooie zomer. Bijvoorbeeld de kammille; dit kruid ruikt heerlijk en wanneer de mensen dit vroeger roken in mei, dan werd het vast en zeker een mooie zomer.

Weerhuisje

Evenals de koekoeksklok komt ook het weerhuisje uit Duitsland. Er is weinig bekend over de uitvinder van het weerhuisje, maar aangenomen wordt dat het in het duitse Schwarzwald tussen de 16e en 17e eeuw is uitgevonden. De vormgeving is vaak een nabootsing van de huizen die in het zwarte woud te vinden zijn. Met figuren zoals bijvoorbeeld dennebomen, dieren die daar voorkomen, paddestoel, drinkbak en houtstapels.

Een weerhuisje dient ervoor om de luchtvochtigheid te meten. Bij mooi weer, wanneer de lucht droog is komt de vrouw in traditionele kleding naar buiten. Wanneer de lucht vochtig wordt verschijnt de man. Dit kan betekenen dat er regen aan zit te komen. Dit kan doordat er in het weerhuisje een paardehaar of een stukje schapendarm zit. De schapendarm zit aan een vast punt in het dak van het weerhuisje gemonteerd. Hieraan zijn het vrouwtje en het mannetje opgehangen. Doordat de schapendarm reageert op de luchtvochtigheid, komen de figuurtjes in beweging. Bij hoge luchtvochtigheid zet het stukje schapendarm of paardehaar uit en bij lage luchtvochtigheid krimpt deze weer in. En zo draait het vrouwtje naar buiten bij mooi weer en het mannetje naar binnen.  In wezen wordt het plateautje waar de figuutjes op staan gedraaid. Dus bij hoge luchtvochtigheid zet het darmpje uit en ontspant zich, daardoor draait het mannetje naar buiten en het vrouwtje naar binnen.

M2

Onze nationale driekleur

Vlaggen bestaan al heel lang. Al in de prehistorie tekenden mensen vlaggen op rotsen of op dierenhuiden. De Romeinen waren de eersten die oorlog voerden met een vlag (of vaandel) aan een stok. Vlaggen hebben net als wapenschilden een betekenis. Een vlag symboliseert de geschiedenis van bijvoorbeeld een land, stad, regio, familie of schip. De vlag laat zien dat mensen of nationaliteiten bij elkaar horen.

Rood, wit, blauw

De Nederlandse vlag heeft drie horizontale strepen in de kleuren rood, wit en blauw (van boven naar beneden). De driekleur is ontstaan omstreeks 1630, tijdens de tachtigjarige oorlog met Spanje. In de strijd tegen koning Philips II van Spanje voerden de opstandelingen, met aan het hoofd de prins van Oranje de ‘prinsenvlag’ met de kleuren orange-blanje-bleu. Dit was de eerste vlag ter wereld in drie evenwijdige kleurstroken, naast de éénkleurige oranje vlag. De vlag van het huis van Oranje-Nassau.

Waar staan de kleuren van de Nederlandse vlag voor?

Het rood staat voor het volk, het wit voor de kerk en het blauw voor de adel. Officieel waren de kleuren vermiljoen (orange), helderwit (blanje) en kobaltblauw (bleu). Vermiljoen is een rood-oranje achtig pigment. Maar de kleur was echter duur en moeilijk te verkrijgen. In plaats daarvan werd er voor rood gekozen. De vandaag de dag gebruikte oranje wimpel komt voort uit een compromis. De bovenste kleur van de vlag was eerst oranje, maar nu dus rood. De oranje wimpel boven de vlag is een compromis om de verbondenheid met het koninklijk huis via de vlag te benadrukken. Hiermee is Nederland het enige land ter wereld dat op verschillende manieren kan vlaggen.

Wanneer mogen we de vlag uithangen?

 • 31 januari: verjaardag prinses Beatrix
 • 27 april: Koningsdag, verjaardag koning Willem-Alexander
 • 4 mei: nationale dodenherdenking
 • 5 mei: nationale Bevrijdingsdag
 • 17 mei: verjaardag koningin Maxima
 • Laatste zaterdag in juni: veteranendag
 • 15 augustus: formeel einde tweede wereldoorlog
 • 3e dinsdag september: Prinsjesdag (alleen in Den Haag)
 • 7 december: verjaardag prinses Amalia
 • 15 december: koninkrijksdag

Als bovenstaande dagen op een zondag of een algemeen erkende christelijke feestdag vallen, dan moet je de vlag een dag later uithangen.

Alleen op Koningsdag en op genoemde verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis wordt de vlag uitgestoken met oranje wimpel.

Als iemand geslaagd is voor zijn of haar examen wordt ook vaak de vlag uitgestoken met daaraan de schooltas.

De manier waarop gevlagd moet worden is vastgelegd in een protocol van de Rijksoverheid. De vlaginstructie is verplicht voor de Rijksoverheid en lokale overheden. Burgers mogen naar eigen inzicht vlaggen.

Enkele richtlijnen:

 • De vlag mag in gehesen situatie nooit de grond raken
 • Er is geen richtlijn voor de afmeting van de vlag, behalve dat de lengte naar verhouding tot de breedte klopt
 • De vlag mag niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen of blijven hangen, behalve als de vlag goed verlicht is en de kleuren daardoor goed zichtbaar zijn
 • Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden van de tweede wereld oorlog. De periode van vlaggen is van 18.00 uur tot zonsondergang (zonder wimpel)

Deze dag wordt op verschillende manieren onder de aandacht gebracht op radio en televisie. Evenals de verjaardag van onze koning (Koningsdag). Op deze dag staan traditioneel de oranje tompoezen in de koelkast.

Spreekwoorden en uitdrukkingen die het woord vlag bevatten:

 • Als een vlag op een modderschuit = dat is veel te mooi voor die situatie
 • De vlag dekt de lading niet = iets onder een goede naam verkopen zonder dat het ook die kwaliteit heeft
 • De vlag strijken = het opgeven
 • De vlag uitsteken = ergens heel blij mee zijn
 • Met vlag en wimpel slagen = met een zeer goede beoordeling slagen
 • Onder valse vlag varen = zich anders voordoen

M2

Als het zonnetje weer wat langer gaat schijnen en de temperatuur wordt weer wat hoger, dan is het tijd om de barbecue buiten te zetten. Zorg er wel voor dat het vlees zo lang mogelijk in de koelkast blijft liggen, om het lekker vers te houden.

Het jaar 2016 gaat de geschiedenisboeken in als één van de zonnigste jaren. Ook was het vorig jaar een zeer warm jaar. De zomer was gemiddeld één van de warmste zomers ooit in Nederland. Aan de kust scheen de zon het meest: 1880 uur tegenover 1640 uur normaal. Sinds het begin van de 21ste eeuw is het warmterecord op aarde nu al vier keer voor de bijl gegaan: in 2005, 2010, 2015 en 2016.

Den Helder is de plaats met de meeste zonuren van Nederland, daarna komt Vlissingen. Dit komt omdat Den Helder hoger is gelegen en daardoor in een jaar een half uur langer dag heeft dan Vlissingen. Als we kijken naar de meest zonnige provincie, dan staat Zeeland op de eerste plaats.

In Nederland klagen we al wanneer het kwik boven de 30 graden uitkomt. Dat stelt helemaal niks voor als je het vergelijkt met de heetste plekken op aarde.

De 10 heetste plaatsen op aarde zijn:

 1. Dasht-e Lut (woestijn), Iran, 70,7 graden celsius. Daar kan en wil niets groeien en niemand wil daar wonen. Uiteraard is hier ook geen weerstation aanwezig om de temperatuur te meten. Tijdens een zeven jaar durende studie heeft een satelliet van de NASA temperaturen gemeten en het record werd gevestigd in 2005.
 2. Badlands (Queensland Outback), Australië, – 69,3 graden Celsius
 3. Flaming Mountains, China – 66,7 graden Celsius
 4. El Azizia, Libië – 58 graden Celsius
 5. Death Valley, Amerika – 56,5 graden Celsius
 6. Rub’ al Khali, Saoedi-Arabië – 56 graden Celsius
 7. Kebili, Tunesië – 55 graden Celsius
 8. Timboektoe, Mali – 54,5 graden Celsius
 9. Tirat Zvi, Israël – 54 graden Celsius
 10. Dall ol, Ethiopië – 47 graden Celsius

De 10 zonnigste steden van Europa zijn:

 1. Valletta, Malta – 3049 zonuren per jaar
 2. Lissabon, Portugal – 2781 zonuren per jaar
 3. Athene, Griekenland – 2773 zonuren per jaar
 4. Marseille, Frankrijk – 2769 zonuren per jaar
 5. Nice, Frankrijk – 2724 zonuren per jaar
 6. Madrid, Spanje – 2691 zonuren per jaar
 7. Tirana, Albanië – 2526 zonuren per jaar
 8. Barcelona, Spanje – 2513 zonuren per jaar
 9. Podgorica, Montenegro – 2473 zonuren per jaar
 10. Napels, Italië – 2411 zonuren per jaar

M2

De geschiedenis en het hier en nu van de drone

Uitvinder Nikola Tesla tekende de eerste drones in 1884.

Een drone, een zoemend onbemand luchtvaartuig, ook wel UAV genoemd (Unmanned Aerial Vehicle) is een ideale verkenner in de lucht. Het kan op afstand worden bestuurd met een joystick en een beeldverbinding. De eerste gemotoriseerde UAV vloog in 1916 boven zee.

De onbemande vliegtuigjes spreken tot de verbeelding. Vooral mannen- en jongensharten gaan er sneller van kloppen. Maar ook overheden en ambtenaren willen de lucht in. Nepal gebruikt bijvoorbeeld een drone om stroperij op groot wild te bestrijden.

Als de atmosfeer even te instabiel is, kun je er een drone op af sturen, om bijvoorbeeld een orkaan te onderzoeken.

Er wordt ook flink gesleuteld om een drone als vliegende bosbrandblusser  in te zetten. Nog dit jaar zullen in Oost-Nedeland de eerste drones worden ingezet. De brandweer verwacht dat er volgend jaar een landelijk netwerk van tientallen drones actief zal zijn. Drones zijn ideale technische middelen en zeer handzaam om voor dergelijke zaken in te zetten.

In een poging om de gebruikers beter van dienst te kunnen zijn, gaat Apple mogelijk drones inzetten om actuele informatie toe te voegen aan de navigatie-app die standaard geïnstalleerd staat op de iPhone.

Steeds vaker worden er drones ingezet bij het werk. Drones kunnen het werk veiliger maken en ze kunnen nauwkeurige informatie geven. En … met het gebruik van drones kunnen er kosten bespaard worden. Met drones kunnen bijvoorbeeld ook de dijken worden geïnspecteerd. Maar er kunnen ook herten geteld worden en 3-D beelden gemaakt worden.

Drones worden ook ingezet voor maatschappelijke doeleinden, zoals het zoeken van overlevenden van bijvoorbeeld een vliegtuigongeluk, of overlevenden van een orkaan. Dit bleek erg effectief te zijn en de overheid wil deze projecten dan ook subsidiëren.

Wetgeving particulier gebruik van drones

Vliegen met een drone valt in Nederland onder de regeling modelvliegen. De belangrijkste regels op een rijtje:

 • Vlieg alleen overdag
 • Houd de drone altijd goed in de gaten
 • Vlieg nooit hoger dan 120 meter
 • Vlieg nooit boven bebouwde grond, wegen en mensen
 • Vlieg nooit rondom vliegvelden
 • Respecteer andermans privacy en rust
 • Gebruik je verstand

M2