Blog van zaak-shops.nl

brengt woorden tot leven.

Op 21 maart, de eerste lentedag, is het 333 jaar geleden dat Johann Sebastiaan Bach is geboren in het jaar 1685 in Eisenach. Dat is een stad in Duitsland. Deze stad was bekend omdat Maarten Luther daarheen vluchtte in het jaar 1520. Naar kasteel ‘de Wartburg’ waar hij het Nieuwe Testament in het Duits vertaalde. Johann Sebastiaan was het achtste kind van een muzikale familie. Al op erg jonge leeftijd gaf Bachs vader zijn zoon vioolles. Eveneens op zeer jonge leeftijd leerde Johann Sebastiaan orgelspelen in de grootste plaatselijke kerk. Verder was zijn vaders huis de verzamelplek van de musici uit de stad en was er haast elke dag wel muziek te horen.

Johanns ouders overleden kort na elkaar. Vanaf toen woonde hij bij zijn oudste broer Johann Christoph. Hij volgde het gymnasium en kreeg muziekles van zijn broer. Eerst zong hij in koren, maar toen in de pubertijd zijn stem veranderde, ging hij instrumenten bespelen die hij graag hoorde. Hij werd zowel componist als dirigent.

Over Bachs karakter is bekend dat hij temperamentvol en opvliegend was. Ook hield hij bij tijd en wijle van een flinke slok. Wat ook bekend is over Bach is dat hij twee keer trouwde en maar liefst twintig kinderen kreeg. Zeven bij zijn eerste vrouw en dertien bij zijn tweede vrouw. Zijn eerste echtgenote overleed in 1720 en zijn tweede in 1737. Bijna elk jaar was ze wel zwanger. Van deze twintig kinderen stierven er tien kort na de geboorte of op jonge leeftijd. Vier zonen van Johann Sebastiaan Bach werden later, net als hun vader, relatief bekende componisten.

Bach hoorde bij de muzikale stroming ‘barok’. Barokmuziek kenmerkt zich door het volgende:

  • Beweeglijkheid
  • De muziek spreekt op je gevoel
  • Sierlijk en licht gespeeld

Matthäus Passion

Verreweg het bekendste werk dat Bach heeft gecomponeerd, is de Matthäus Passion. Dit vertelt het lijdensverhaal van Jezus volgens zijn leerling Mattheus. Het muziekstuk is in 1727 geschreven en hoort bij de grootste meesterwerken uit de baroktijd. Bekend van Bach zijn ook de Brandenburgse concerten. Hij heeft ontzettend veel muziek gecomponeerd. Zowel muziek voor koren als voor hele orkesten, maar ook voor een paar instrumenten, samen of alleen.

De laatste jaren van zijn leven werd Johann Sebastiaan blind. Hij stierf op 28 juli 1750. Tijdens zijn leven was hij eerder bekend als musicus en orgelkenner dan als componist. Pas 75 jaar later werd zijn muziek door componist Felix Mendelssohn Bartholdy in ere hersteld.

Op 21 maart vieren musici van over de hele wereld Bachs geboortedag met een eerbetoon en laten zijn muziek live horen op openbare plekken. Op deze manier willen ze hun gezamenlijke liefde voor Bachs prachtige klanken delen met het publiek. Ook zelf heb je misschien ooit een lp van Bach aangeschaft. Deze lp kun je dan luisteren op een platenspeler en genieten van deze prachtige muziek.

M2