Blog van zaak-shops.nl

brengt woorden tot leven.

Altijd al eens door de lucht willen vliegen als een vogel? Helaas kunnen we dat niet waarmaken. Maar wist je dat niet alle vogelsoorten kunnen vliegen?

Vogels

Het woord vogel is algemeen en slaat op alle diersoorten die veren hebben, ongeacht of ze wel of niet kunnen vliegen. Een struisvogel bijvoorbeeld kan niet vliegen, maar wordt wel als een vogel beschouwd. Terwijl een vleermuis geen vogel is, maar wel kan vliegen. De veren van een vogel maken dit dier uniek. Er is namelijk geen enkel ander dier wat ook veren heeft.

Het ruien van vogels

Vogels hebben veren, maar deze veren maken natuurlijk veel mee tijdens bijvoorbeeld een vliegtocht of water- of zandbadjes. Daarom ruien vogels in de periode vanaf juli tot ongeveer oktober. Ruien houdt in dat de vogel nieuwe veren krijgt en deze vervangen de oude veren. Het ruien verloopt bij elke vogel anders. Sommige raken al hun oude veren in één keer kwijt, terwijl het bij andere vogels veertje voor veertje gaat.

Trektocht van vogels

Veel vogels in Nederland en België blijven hier niet in de winter. De vogels vertrekken dan in groepen naar het warmere zuiden, waar ze blijven tot in de lente. Deze vogels kunnen vliegend verre afstanden afleggen. De boerenzwaluw bijvoorbeeld overwintert in Afrika, Zuid Amerika of het zuiden van Azië. In de lente komt hij naar Europa, Noord Amerika of het noorden van Azië, voor de voortplanting. De boerenzwaluw broedt in landelijke gebieden met voldoende water. Koppeltjes bouwen hun nest van modder vermengd met speeksel, meestal in schuren of onder bruggen. Maar ook tegen de gevel van een huis of boerderij. Tegenwoordig zijn er ook kant-en-klare zwaluwnesten te koop, die je bijvoorbeeld kunt bevestigen tegen de gevel van je huis. In het broedseizoen brengt een koppel zwaluwen wel twee of drie broedsels groot, alvorens weer naar de overwintering gebieden te trekken.

Broedseizoen

Het is lente en het broedseizoen is weer in volle gang. Overal zijn vogels druk bezig met het bouwen van nesten, het leggen en uitbroeden van eieren en het verzorgen van hun jongen. Je kunt de vogels helpen door een nestkast op te hangen. Denk dan aan de volgende tips:

  • Hang de nestkast op een rustige plek
  • Niet in de volle zon
  • Beschut tegen de wind
  • Een vrije en veilige aanvliegroute
  • Uit de buurt van katten
  • Vogels van dezelfde soort wonen het liefst tenminste tien meter van elkaar, dus niet te dicht bij elkaar
  • Koloniebroeders wel bij elkaar hangen
  • Tenslotte: hang de nestkast stevig op, zodat hij niet kan gaan slingeren of vallen

M2