Blog van zaak-shops.nl

brengt woorden tot leven.

Een kleine wereldreiziger

Wie ooit een zwaluw van dichtbij heeft gezien, kan niet anders dan respect krijgen voor deze kleine vogel. Elk jaar maakt deze vogel een bizarre tocht. In het najaar trekt de zwaluw van West-Europa bijna achtduizend kilometer naar Midden-Afrika. En in de lente legt hij de omgekeerde weg af. En dat met een motortje van minder dan twintig gram.

De zwaluw eet uitsluitend insecten, die hij als het mooi weer is/wordt hoog in de lucht vangt. Als er slecht weer op komst is, laag in de lucht vangt. Dat komt omdat bij mooi weer de insecten hoog vliegen en bij slecht weer vliegen ze dus laag.

Elk voorjaar komen de zwaluwen terug naar het Noorden, waaronder ons land. Ze broeden dan weer op hun oude nestjes, van het jaar daarvoor. Dat kan bijvoorbeeld in een stal of in de nok van een huis zijn. De zwaluw maakt z’n nest meestal zelf van klei en speeksel. Maar er zijn ook speciale zwaluwnestkasten te koop, die het deze vogeltjes makkelijker maakt om direct te broeden. Sommige soorten zwaluwen brengen wel twee of drie broedsels per jaar groot. Ze leggen over het algemeen één tot acht eieren per keer.

De zwaluw is te herkennen aan zijn gevorkte staart, soms met verlengde buitenste staartpennen. Ze hebben een korte snavel en een brede mondopening. Zwaluwen zijn snelle vliegers die tijdens de vlucht jagen op insecten. De zang van deze vogels is een voortdurend kwetteren dat ook in de vlucht gehoord kan worden.

In Europa komen vijf zwaluwsoorten voor:

  • Boerenzwaluw
  • Oeverzwaluw
  • Huiszwaluw
  • Rotszwaluw
  • Roodstuitzwaluw

Zwaluwen behoren tot de orde zangvogels. Het bleef lange tijd onduidelijk waar de zwaluwen overwinterden. Sommige mensen geloofden dat ze een winterslaap hielden op vijverbodems. Pas aan het begin van de twintigste eeuw werd dankzij ringonderzoek duidelijk dat de zwaluwen aan het einde van het broedseizoen richting de evenaar trekken.

Spreuken over de zwaluw:

  • Vliegt de zwaluw hoog, ’t blijft overwegend droog
  • Vliegen de zwaluwen laag, nadert een regenvlaag
  • Blijven de zwaluwen lang, wees dan voor der winter niet bang
  • De zwaluwen onder het dak, brengt guldens in de zak
  • Één zwaluw maakt nog geen zomer

M2