Het Ontstaan van de parel

Parels vormen zich in oesterachtige zee mossels, enkele soorten zoetwatermossels en soms ook in slakken. Ze ontstaan als reactie op bijvoorbeeld een binnengedrongen zandkorreltje tussen de schelp en de mantel of zelfs in het inwendige van de mantel. De buitenhuid van de mantel, die gewoonlijk parelmoer vormt aan de binnenzijde van de schelp, omsluit nu echter ook het binnengedrongen vreemde voorwerp. En uit deze kapsels ontstaat de parel. Geschat wordt dat in 1 op de 15000 wilde oesters of zee mossels een parel zit. Bijna alle parels worden tegenwoordig gekweekt (cultivé parels). Hiervoor wordt in de oester een klein korreltje parelmoer gelegd en de parel kan dan na twee jaar geoogst worden. De teelt is door de Japanner Kokichi Mikimoto ontwikkeld en in 1896 gepatenteerd.

De parel als symbool

Parels hebben in vele culturen symbolische waarde. Vanwege haar ronde vorm en haar ondoorgrondelijke glans geldt zij als symbool van de eeuwigheid. In Azië symboliseert de parel de schoonheid van de geest: de wijsheid. In China en India wordt zij vanwege haar hardheid en onslijtbaarheid ook gezien als symbool van de onsterfelijkheid. De vlammende parel is er bovendien symbool van de zon of van de allerhoogste waarde in dit leven. Bij de Grieken vanwege haar schoonheid: symbool van de liefde. Wijd verbreid is het idee dat parels tranen symboliseren. (Wel vreugdetranen). Juist omdat de parel in de verborgen duisternis van de oester schuilt, maakt haar tot symbool van het ongeboren kind en het licht dat schijnt in de duisternis. Bij christenen wordt zij dan ook vooral gezien als symbool van Christus, de zoon van God, die mens wordt in de schoot van Maria. Zo wordt de parel symbool van de verlossing, ook van de doop, waardoor de gelovigen de weg naar de verlossing wordt aangeboden.

‘Je bent een parel in Gods hand’ is een uitspraak die veel gebruikt wordt. Op kaarten staat het en er zijn ook beeldjes van een hand met een parel erin. Een mooie uitspraak, maar wat wordt ermee bedoeld? Je zou kunnen verwachten dat de uitdrukking ook zou kunnen luiden: ‘Je bent een diamant in Gods hand’, dat rijmt zelfs. Het verschil tussen een parel en een diamant is echter dat de parel een puur en kant-en-klaar natuurproduct is, terwijl een diamant eerst door een mensenhand moet worden geslepen.

Weet je wat zo bijzonder is aan een parel? Het is een korreltje zand, dat op een keer in een oesterachtige mossel terecht komt. Als dat korreltje nu mooi glad was geweest en perfect, dan was het waarschijnlijk voor de oester geen probleem geweest en was er niets mee gebeurd. Maar juist omdat dat korreltje zand hard en scherp is, kan de oester dit niet verdragen. Je kunt er de klok op gelijk zetten dat hij er een mooie ronde en gladde parel van maakt. Een parel is op zichzelf niet veel waard als het in de schelp blijft zitten, verstopt in het donker. Zij wordt pas iets waard wanneer het gevonden wordt door iemand die er iets kostbaars in ziet!

M2

Reactie achterlaten