Gezellig zo’n versierde kerstboom, maar waar komt die traditie eigenlijk vandaan?

De helft van alle Nederlanders heeft een kerstboom in huis ieder jaar, rond de kerstdagen.  Heel lang geleden, rond het begin van onze jaartelling, haalden de Germanen (onze voorouders) in de winter takken van de bomen om het huis te versieren en plaatsten ze een boom (spar) op het marktplein. Midden in de winter als de dagen korter en kouder werden viel het hen op dat sommige bomen zoals de spar mooi groen bleven. Ze geloofden dat deze bomen het eeuwige leven hadden en magische krachten bezaten. Ze zagen in bomen een soort symbool voor de vruchtbaarheid. Het waren belangrijke natuurelementen die zorgden voor de verbinding tussen de Goddelijke wereld en de aardse wereld. Ook werden bomen gezien als een ware levenskracht. Vandaar dat de boom ook wel eens de levensboom wordt genoemd. Op de kortste dag van het jaar, 21 december, was het in die tijd midwinterfeest. Er werd gevierd dat vanaf die dag de dagen weer langer zouden worden. Het was dus eigenlijk een ‘het-wordt-weer-langer-licht-feest’. En de spar stond voor de Germanen symbool voor het nieuwe begin.

Later werd er door de christenen in diezelfde periode in de winter nog een groot feest gevierd. De geboorte van Jezus Christus. Dat is nog steeds ons Kerstfeest natuurlijk. Geboorte is ook een nieuw begin en rond de 16e eeuw werden deze twee tradities aan elkaar gekoppeld. Het lichtfeest en het vieren van de geboorte van Jezus. Een spar werd versierd met beeldjes, koekjes en lichtjes. Er werden vaak ook beeldjes naast de boom gezet die de geboorte van Jezus uitbeelden. Eerst was zo’n versierde boom alleen voor rijke mensen. Pas na de tweede wereldoorlog, dus eigenlijk pas sinds kort, was het in ons land ook voor andere mensen betaalbaarder geworden om een boom in huis te halen. En nu, als het kersttijd is, zie je niet alleen bij de mensen thuis een kerstboom, maar ook in kantoorgebouwen, scholen en op pleinen. En wie geen zin heeft in een echte kerstboom, die neemt gewoon een kunst kerstboom.

Kerstboom en Christendom

Lange tijd werd de kerstboom dus niet gezien als een christelijk symbool. De boom werd zelfs niet toegelaten in de kerk en werd ook niet met het kerstfeest samen gezien. Toch besloot het christendom om de kerstboom zichzelf toe te eigenen en de boom ook te gaan vereren maar dan op een kerkelijke manier. De heidense oorsprong werd hiermee teniet gedaan.

Het gebruik van de heidenen, een boom uit het heilige bos halen en in het midden van het marktplein plaatsen en versieren, werd in de 16e eeuw (ook) ingevoerd en toegelaten door de Christenen. Eerst mocht dit enkel op marktplaatsen maar later ook in de huizen.

M2

Reactie achterlaten