Wat vieren we dan eigenlijk?

De meeste mensen hebben een lang weekend en trekken er op uit met de auto of de fiets. Sommige mensen grijpen het pinksterweekend aan om een stad te bezoeken of lekker uitgebreid te gaan barbecueën. Het is ook een mooi weekend om alvast in vakantiestemming te komen, door bijvoorbeeld de drukte van de stad te mijden en naar de camping te gaan. Ook attractieparken kunnen vaak rekenen op veel bezoekers en ook zijn er tal van evenementen zoals braderieën en kermissen. En natuurlijk het popfestival ‘Pinkpop’ in Landgraaf.

De betekenis van Pinksteren is lang niet zo bekend als bijvoorbeeld Pasen of Kerst. Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, wat vijftig betekent. Het is altijd 10 dagen na Hemelvaartsdag en de 50ste dag na Paasdag. We herdenken de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de christelijke kerk.

Pinksteren ontstond uit het Joodse Wekenfeest (of Sjavoeot). Dit feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de 10 geboden gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. In beide gevallen was er een vereniging met God.

Tijdens Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar de hemel, maar hij beloofde zijn leerlingen niet in de steek te laten. Op de eerste Pinksterdag zaten de gelovigen in een huis bij elkaar. Ineens hoorden ze een geluid als van een windvlaag en zagen ze vlammen als tongen boven hun hoofden. Op dat moment wisten ze dat God hun de Heilige Geest had geschonken. Plots konden de apostelen in allerlei vreemde talen praten en vertelden ze iedereen over Gods grote daden. De menigte verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn of haar eigen taal spreken. 3000 mensen werden op dat moment overtuigd en sloten zich diezelfde dag nog aan bij de kerk, wat wordt gezien als het ontstaan van de kerk.

Verbinding van Pasen en Pinksteren

Met Pinksteren denken we terug aan Pasen. 50 dagen geleden verscheen de opgestane Jezus aan Maria uit Magdala. Zij was naar het graf gegaan en ontdekte daar dat de steen was weggerold en Jezus’ lichaam was verdwenen. Later zag ze hem en hij vertelt haar dat ze hem ‘niet moet vasthouden’, omdat hij naar zijn hemelse Vader gaat (Hemelvaartsdag). Ze krijgt de opdracht naar de apostelen te gaan om te vertellen dat ze Jezus heeft gezien. De 40 dagen erna verschijnt hij vaak aan zijn leerlingen en ze herkennen hem aan het ‘breken van het brood’ en door wat hij hen vertelt. En natuurlijk aan de wonden in zijn handen.

De Heilige Geest komt door het geloof in ons en wil van ons nieuwe mensen maken. Hij troost ons en leidt ons, we hoeven het niet alleen te doen. Bijvoorbeeld wanneer we met anderen over Jezus praten, maar ook als we het moeilijk hebben of wanneer we keuzes moeten maken.

M2

Reactie achterlaten