Wat is welvaart

Wij, in Nederland, leven in een welvarend land, waarbij bijna iedereen kan kopen wat hij of zij graag wil. Welvaart geeft weer hoeveel we kunnen kopen van ons geld en hoeveel behoeften daarmee bevredigd kunnen worden. De van Dale omschrijft welvaart als een toestand van voorspoed van gunstige ontwikkeling in maatschappelijk en economisch opzicht.

Als bijvoorbeeld de lonen stijgen en de prijzen blijven gelijk, dan zullen we meer kunnen kopen en daarmee gaat het beter met de welvaart. Als er producten uit het buitenland komen, zijn er meer producten waar we uit kunnen kiezen, dus een betere welvaart. Maar een goede welvaart heeft niet altijd te maken met een goede economie.

Welvaart kan verschillende betekenissen hebben.

Mensen in ontwikkelingslanden:

 • Voldoende eten
 • Een dak boven je hoofd
 • Een waterput in de buurt
 • Medicijnen en een goede medische zorg
 • Kinderen die naar school kunnen gaan

Bij welvarende mensen (bij ons bijvoorbeeld):

 • Een groot huis
 • Meerdere auto’s
 • Internet
 • Vaak en ver op vakantie gaan
 • Nieuwste producten kunnen kopen zoals: Smartphone, Drone, Dab radio, Fixed gear bike

Er zijn natuurlijk in ons land ook minder welvarende mensen. Neem bijvoorbeeld de langdurig werklozen en de daklozen. Voedselbanken bijvoorbeeld, schoten als paddenstoelen uit de grond.

Driekwart van de wereldbevolking woont in wat we ontwikkelingslanden noemen. Meer dan 1,3 miljard van hen leeft in mensonterende armoede. Om te bepalen of iemand arm of rijk is, kun je kijken naar het inkomen. Ook kun je kijken naar de levensverwachting, de mate waarin een mens gelukkig is. De toegang tot goede sanitaire voorzieningen, medische voorzieningen en de mogelijkheid tot zelfontplooiing. Dit wordt wel de levensstandaard genoemd. Als maatstaf wordt meestal het gemiddelde inkomen per hoofd van een gezin gebruikt.

In de laatste tien jaar van de twintigste eeuw is volgens de Wereldbank het aantal arme mensen (mensen die moeten leven van minder dan een dollar per dag) nauwelijks afgenomen. De kloof tussen arm en rijk is alleen maar groter geworden. Dit blijkt uit de volgende zaken:

 • 20% van het rijkste deel van de wereldbevolking heeft een inkomen dat maar liefst 150 keer hoger ligt dan dat van de armste
 • De rijken bezitten ongeveer 85% van alle rijkdom van de wereld
 • Ruim een kwart van de wereldbevolking heeft totaal niet geprofiteerd van de economische groei in 30 jaar

M2

Reactie achterlaten