Bewustwording, oorzaak en gevolg

Ongetwijfeld zal het niemand ontgaan zijn dat er flinke veranderingen aan de gang zijn sinds dat er geconstateerd is en natuurlijk bewezen is dat het met de gezondheid van onze aarde minder gaat door het toedoen van de wereldbevolking. In 2006 werden heel wat oorzaken en gevolgen aan de kaak gesteld in de film ’An Inconvenient Truth’ gepresenteerd door Al Gore. De rode draad in deze film is de opwarming van de aarde met alle gevolgen van dien, zoals: smeltende gletsjers wat resulteert in een stijgende zeespiegel waardoor ijsberen geen land meer hebben om op te rusten. Verdroging van de grond zodat er moeilijk nieuw leven kan bloeien en groeien. Door veel politici en grote bedrijven is de boodschap goed ontvangen, maar kende ook kritiek vanwege overdrijvingen en bij bepaalde voorbeelden te weinig feiten en bewijs geleverd te hebben. Hoe dan ook zijn er wereldwijd meerdere belletjes gaan rinkelen en is men meer in oplossingen in plaats van problemen gaan denken. Denk hierbij aan het gebruiken van papieren tasjes in plaatst van het weggeven of verkopen van plastic tasjes om de ‘plastic soep’ tegen te gaan. Grote autofabrikanten die de fossiele brandstoffen willen en hebben vervangen door het volledig elektrisch rijden toegankelijk te maken, denk hierbij Elon Musk van Tesla. Daarnaast fabrikanten van gebruiksvoorwerpen,  die eerst zeer gemakkelijk weggegooid werden zoals  plastic bordjes en bekertjes, spelen nu meer in op markt met materialen zoals steviger papier en karton. Dit voelt voor de consument ook meer verantwoord in het gebruik en dat is het natuurlijk ook, doordat het gemakkelijk te recyclen is. Ook geldt dit ook voor fabrikanten van speelgoed. Er is gebleken dat ouders liever wat meer betalen voor kwaliteit en duurzaamheid dan goedkoop plastic speelgoed wat ook nog eens niet goed is voor het milieu. Kwaliteit en degelijkheid zorgt ook voor meer veiligheid voor het kind denk hierbij aan de eerste kinderfiets waarop de basis geleerd moet worden.

Het stikstofprobleem en het beleid

Één van de nieuwste ontwikkelingen in Nederland is het reduceren tot tegengaan van stikstof. Teveel stikstof is niet goed voor onze natuur. Het komt niet ten goede voor onze natuurgebieden en de daarbij behorende diersoorten. Hierdoor zijn er maatregelen getroffen vanuit onze regering. De grootste drie ‘boosdoeners’ komen vanuit: landbouw, industrie en het verkeer. Hoe vaak hebben we de laatste tijd wel niet op nieuws berichten gehoord over boze boeren die protesteren op het Malieveld.
Tijdens de bemesting (het gieren) van het land door de boeren (waarbij de mest letterlijk op het land werd gesproeid) kwam er extreem veel stikstof vrij. Dit bemestingsproces is inmiddels omgezet van besproeiing naar injecteren. Het is bewezen dat het injecteren van de grond al wel veel minder stikstofuitstoot en dus schade oplevert, maar hoeveel procentueel dit is afgenomen is nog niet concreet bewezen.

Reactie achterlaten